Đào Tạo Phần Mềm Kế Toán

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ http://nhomdaotao.comdao-tao-ke-toan/Dao-Tao--Phan-Mem-Ke-Toan.html190


Tags: Đào Tạo Phần Mềm Kế Toán


Trong thời đại công nghệ số, máy tính đã trở nên quá quen thuộc với công việc tài chính kế toán của các doanh nghiệp. Theo một thống kê gần đây cho thấy có đến 90% doanh nghiệp sử dụng các phần mềm kế toán. Điều này đặt ra thêm một kỹ năng của các nhân viên tài chính kế toán là phải sử dụng thành thạo các phần mềm này. Nắm bắt được nhu cầu đó khóa đào tạo phần mềm kế toán của Tổ chức đào tạo Esun được ra đời đáp ứng mọi nhu cầu học tập của học viên.

Chi tiết khóa đào tạo: Đào Tạo Phần Mềm Kế Toán

Trong thời đại công nghệ số, máy tính đã trở nên quá quen thuộc với công việc tài chính kế toán của các doanh nghiệp. Theo một thống kê gần đây cho thấy có đến 90% doanh nghiệp sử dụng các phần mềm kế toán. Điều này đặt ra thêm một kỹ năng của các nhân viên tài chính kế toán là phải sử dụng thành thạo các phần mềm này. Nắm bắt được nhu cầu đó khóa đào tạo phần mềm kế toán của Trung tâm đào tạo kế toán Esun được ra đời đáp ứng mọi nhu cầu học tập của học viên.


đào tạo phần mềm kế toán

Đào tạo phần mềm kế toán

CHI TIẾT KHÓA ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ESUN


I.   Lý thuyết (2 buổi)


1. Hướng dẫn cách sử dụng các phân hệ trên phần mềm kế toán

 Giới thiệu giao diện phần mềm và chức năng.

2. Hướng dẫn cách sử dụng và khai báo một số chỉ tiêu trên phần mềm kế toán

- Khai báo danh mục tài khoản

- Khai báo kho chứa hàng hoá, mã vật tư.

- Khai báo mã khách, mã NCC

- Khai báo theo dõi TSCĐ

- Khai báo các bút toán kết chuyển tự động.

 3. Quy trình thực hiện (Được hướng dẫn thực hiện từng bước theo một quy trình cụ thể.)

- Nhập số dư đầu kỳ

- Lập chứng từ kế toán, hạch toán kế toán. Kiểm tra chứng từ gốc với chứng từ kế toán

- Thực hiện tính PB, khấu hao....

- Tính giá vốn hàng bán, kiểm tra tính chính xác của kho hàng hoá.

- Thực hiện tổng hợp, khoá sổ kế toán...

- Mở các sổ chi tiết, sổ cái để đối chiếu, kiểm tra

- Mở BCTC để kiểm tra tính chính xác của sổ sách.

II.      Thực hành (9 buổi)

1. Xử lý số dư cuối kỳ trước khi chuyển sang đầu kỳ báo cáo trên PM

- Xử lý số dư khi thực hiện lần đầu tiên trên phần mềm

- Xử lý số dư khi  năm trước đã thực hiện KT trên  phần mềm và chuyển sang năm tài chính mới.

2. Xử lý dữ liệu từ chứng từ gốc kế toán lên các phiếu kế toán trên PM

Thực hiện nhập các chứng từ kế toán  và hạch toán kế toán từ các chứng từ gốc thực tế lên phần mềm kế toán.

- Nhập  và hạch toán các phiếu thu, phiếu chi

- Nhập và hạch toán  chứng từ ngân hàng

- Nhập  và hạch toán phiếu nhập hàng, xuất hàng

- Nhập các chứng từ khác liên quan đến việc ghi sổ sách

3.Thực hiện kiểm tra tài chính chính xác các chứng từ vừa nhập

- Cách tìm kiếm và kiểm tra các chứng từ kế toán với chứng từ gốc

4. Thực hiện kiểm tra kho và tính giá vốn hàng bán

- Kiểm tra kho hàng hoá xem các mặt hàng có bị sai mã, thiếu hàng..

- Tính giá vốn hàng bán bằng phương pháp tự động, kiểm tra tính chính xác của giá vốn cho từng mặt hàng.

5. Thực hiện các bút toán cuối tháng và tổng hợp trên phần mềm kế toán

- Lập các bút toán cuối tháng cho một số tài khoản phân bổ và thuế.

- Lập bút toán kết chuyển tự động để tính KQKD và khoá sổ kế toán.

6. Mở các loại sổ sách kế toán trên PM và kiểm tra tính chính xác với chứng từ gốc kế toán.

- Mở các sổ chi tiết: hàng hoá, công nợ....

- Mở sổ cái cho tất cả các TK.

- Mở sổ nhật ký chung.

- Kiểm tra tính chính xác của các loại sổ.

7. Mở báo cáo tài chính và kiểm tra tính chính xác.

- Mở các mẫu biểu của BCTC và kiểm tra các chỉ tiêu trên BCTC với sổ chi tiết và sổ

cái.

II.   Thảo luận nghiệp vụ (1 buổi)

- Các sai sót thường gặp khi thực hiện kế toán trên phần mềm và cách phòng ngừa, xử lý.

-  Kinh nghiệm để đảm bảo độ chính xác khi quản lý kế toán trên phần mềm

HIỆU QUẢ SAU KHÓA ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ESUN

- Học viên có thể thực hiên được tất cả các phần mềm kế toán khác nhau .

- Học viên tự tin kiểm soát chính xác được số liệu kế toán thực hiên trên phần mềm kế toán

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến đào tạo kế toán, xin vui lòng liên hệ:

Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán ESUN

Email: info@esun.com.vn

Website: http://nhomdaotao.com

yahoo:nhomdaotao

Điện thoại: 04.3787.0485

 

Tắt Telex Vni

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đào Tạo Phần Mềm Kế Toán . Bằng cách gửi thư điện tử tới hòm thư của http://nhomdaotao.com. Xin bao gồm tên bài viết Dao-Tao--Phan-Mem-Ke-Toan ở dạng tiếng việt không dấu, hoặc Đào Tạo Phần Mềm Kế Toán ở dạng tiếng việt có dấu.