Khóa học Visual Basic.NET

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ http://nhomdaotao.comdao-tao-tin-hoc/Khoa-hoc-Visual-Basic-NET.html252


Tags: Khóa học Visual Basic.NET


Công nghệ đằng sau .NET cho phép các lập trình viên để tạo ra các chương trình phần mềm hoặc ứng dụng mà sử dụng quang phổ rộng các nguồn tài nguyên công nghệ thông tin sử dụng hàng ngày của người dân trên toàn thế giới. Học viện đào tạo Esun xin giới thiệu khóa học Visual Basic.NET.

Chi tiết khóa đào tạo: Khóa học Visual Basic.NET

'MICROSOFT NET.' LÀ GÌ?

".NET" của Microsoft nền tảng đã được phát hành trong năm 2001 như là một tính năng mới cho gia đình Windows về sản phẩm. Điều này ảnh hưởng nhiều đến khía cạnh của công nghệ thông tin vì các sản phẩm Windows có trách nhiệm cho một phần lớn của hệ thống nhà và máy tính văn phòng và các máy chủ trang web trên Internet. Công nghệ đằng sau .NET cho phép các lập trình viên để tạo ra các chương trình phần mềm hoặc ứng dụng mà sử dụng quang phổ rộng các nguồn tài nguyên công nghệ thông tin sử dụng hàng ngày của người dân trên toàn thế giới. Học viện đào tạo Esun xin giới thiệu khóa học Visual Basic.NET.

khóa học visual basic.net

CẤU TRÚC KHÓA HỌC VISUAL BASIC.NET

Có 12 bài học trong khóa học Visual Basic.net:
1.    Giới thiệu
o    Lịch sử của BASIC
o    Microsoft NET. Là những gì
o    Từ khóa
o    Trình tự
o    Lựa chọn
o    Hàm
o    Thư viện đối tượng
o    Chương trình bằng văn bản
o    Môi trường phát triển tích hợp
o    Chương trình đầu tiên của bạn: Hello world
o    Một chương trình giao diện điều khiển
2.    Biến
o    Biến là gì
o    Mảng
o    Ký hiệu Hungary
o    Các loại biến (kiểu dữ liệu)
o    Gán các giá trị biến
o    Thứ tự ưu tiên
o    Thực hành
o    Sử dụng các biến
3.    Tìm hiểu về báo cáo có điều kiện
o    Dòng chảy chương trình và phân nhánh
o    Trình tự
o    Lựa chọn
o    If
o    If- else
o    Đối với loop
o    Toán tử so sánh
4.    I / O
o    Một tập tin là những gì
o    Tập tin dữ liệu
o    File chương trình
o    Lưu các tập tin
o    I / O
o    Truy cập các tập tin
o    File tuần tự
o    Tập tin nhị phân
o    Các tập tin mở
o    Không gian tên
o    Lớp StreamReader và StreamWriter
o    Bài tập lập trình: Viết một tập tin (đầu ra), đọc một tập tin (đầu vào)
5.    Điều khiển
o    Contros
o    Đối tượng
o    Bài tập lập trình
o    Từng bước phát triển
6.    Lập trình có cấu trúc sử dụng module
o    Kỹ thuật chương trình mô-đun
o    Module và các phương pháp
o    Phương pháp
o    Thông số
o    Đối số
o    Sự gắn kết và khớp nối
o    Phạm vi biến
o    Địa phương các biến toàn cầu
o    Thực hành
7.    Tài sản, phương pháp
o    Đối tượng và các lớp học
o    Khái niệm OOP
o    Các lĩnh vực, tài sản, phương pháp và các sự kiện
o    Encapsualation, thừa kế andpolymorphism
o    Quá tải, trọng và bóng
o    Cấp độ truy cập
o    Hàm tạo và hàm hủy
o    Thực hành
8.    Thừa kế
o    Thừa kế là gì
o    Khi sử dụng thừa kế
o    Luật thừa kế
o    Bổ thừa kế
o    MyBase
o    MyClass
o    Thực hành
9.    Đa hình
o    Đa hình là gì
o    Sử dụng đa hình
o    Thực hành
10.    Sử dụng điều khiển
o    Cách thức kiểm soát
o    Nút
o    Nhãn
o    Hộp văn bản
o    Hộp danh sách
o    Combo box
o    Hộp kiểm tra
o    Nút radio
o    Hscroll thanh
o    VScroll thanh
o    Hộp hình ảnh
o    FolderBrowserDialog
o    Hộp nhóm
o    Hẹn giờ
o    Sử dụng điều khiển
11.    Gỡ lỗi
o    Lỗi lập trình
o    Loại lỗi
o    Lỗi cú pháp
o    Lỗi logic
o    Thời gian chạy lỗi
o    Tìm kiếm lỗi
o    Breakpoint
12.    Phát triển một ứng dụng VB.NET 
o    Hệ thống phát triển vòng đời
o    Yêu cầu hệ thống
o    Phân tích và thiết kế
o    Lập trình
o    Thử và nghiệm thu
o    Cài đặt, triển khai thực hiện
o    Bảo trì
o    Sử dụng thiết kế giao diện (UID)

khóa học visual basic.net

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC VISUAL BASIC.NET

Sau khóa học Visual Basic.Net học viên sẽ nắm rõ được những vấn đề sau:
•    Hiểu biết các khái niệm cơ bản của lập trình máy tính và làm thế nào phù hợp với khuôn khổ NET..
•    Hiểu được cách chương trình máy tính giá trị lưu trữ và làm thế nào chúng được truy cập.
•    Hiểu được cách thức báo cáo có điều kiện được sử dụng để ảnh hưởng đến dòng chảy của một chương trình.
•    Tìm hiểu cách để tạo, đọc và viết các tập tin được sử dụng bởi ứng dụng VB.NET của bạn. Cũng hiểu làm thế nào để gửi thông tin đến một máy in.
•    Hiểu biết cơ bản điều khiển và các đối tượng.
•    Hiểu lợi ích của việc sử dụng các mô-đun cấu trúc chương trình của bạn.
•    Sự hiểu biết đặc tính, phương pháp và các sự kiện và làm thế nào chúng được sử dụng trong các lớp.
•    Hiểu được cách thừa kế được sử dụng trong VB.NET để kế thừa.
•    Tìm hiểu về cách sử dụng đa hình để thực hiện các chức năng tương tự trong nhiều cách khác nhau.
Xem thêm: khóa học Photoshop, khóa học Coreldraw, đào tạo 3Dmax, đào tạo Autocad
NHỮNG NGƯỜI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC VISUAL BASIC.NET
-    Khóa học Visual Basic.NET này phù hợp với những người đã học  Visual Basic 6, VBScript, VBA, Java, Pascal hoặc .NET lập trình C / C + +
-    Các nhà phát triển ứng dụng Windows có kế hoạch để sử dụng. NET cho các chương trình máy tính để bàn hoặc máy khách / máy chủ
-    Các nhà phát triển web, những người muốn sử dụng ASP.NET với Visual Basic
-    Phát triển doanh nghiệp có kế hoạch sử dụng Visual Basic trong các ứng dụng cơ sở dữ liệu phân bố rộng rãi

Xem thêm: Khóa học Photoshop, khóa học Corledraw, đào tạo Autocad

Liên Hệ

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến đào tạo tin học, xin vui lòng liên hệ:
Trung Tâm Đào Tạo ESUN
Email: info@esun.com.vn
Website: http://nhomdaotao.com
Yahoo;nhomdaotao
Điện thoại:
04.3787.0485

BÌNH LUẬN TIN: Khóa học Visual Basic.NET
Tắt Telex Vni

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khóa học Visual Basic.NET . Bằng cách gửi thư điện tử tới hòm thư của http://nhomdaotao.com. Xin bao gồm tên bài viết Khoa-hoc-Visual-Basic-NET ở dạng tiếng việt không dấu, hoặc Khóa học Visual Basic.NET ở dạng tiếng việt có dấu.