Khóa học lập trình web với ASP.NET 4.0

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ http://nhomdaotao.comdao-tao-tin-hoc/Khoa-hoc-lap-trinh-web-voi-ASP-NET-4-0-.html271


Tags: Khóa học lập trình web với ASP.NET 4.0


Khóa học lập trình web với ASP.NET 4.0 này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức toàn diện về ASP.Net. Đến cuối khóa học, bạn sẽ có thể dễ dàng hiểu được tất cả các khía cạnh chính của ASP.Net và sử dụng nó để tạo ra cơ sở dữ liệu của các ứng dụng web theo định hướng của bạn.

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP.NET 4.0

Với xu thế phát triển nhanh chóng như hiện nay bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần một website để giới thiệu về doanh nghiệp của mình. Thực tế những người sử dụng internet ngày càng phát triển vì thể nhu cầu về website cũng ngày càng tăng cao với những chức năng ngày càng được cải thiện. Tứ đây nhu cầu lập trình web với ngôn ngữ đáp ứng cho nhu cầu khách hàng sẽ tăng cao. Học viện đào tạo tin học Esun xin giới thiệu khóa học lập trình web với ASP.NET 4.0. Khóa học lập trình web với ASP.NET 4.0 này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức toàn diện về ASP.Net. Đến cuối khóa học, bạn sẽ có thể dễ dàng hiểu được tất cả các khía cạnh chính của ASP.Net và sử dụng nó để tạo ra cơ sở dữ liệu của các ứng dụng web theo định hướng của bạn.

-->> Khóa học lập trình ứng dụng Android

-->> Học lập trình ứng dụng Window Phone 8

-->> Học lập trình mobile với HTML5 - CSS3

-->> Đào tạo Corel

khóa học lập trình web với asp.net

MICROSOFT NET.' LÀ GÌ?

"NET Microsoft ®. Là một tập hợp các công nghệ phần mềm Microsoft để kết nối thông tin, con người, hệ thống và thiết bị. Nó cho phép một mức độ cao của hội nhập phần mềm thông qua việc sử dụng các dịch vụ Web-nhỏ, rời rạc, xây dựng khối các ứng dụng kết nối với nhau, các ứng dụng lớn hơn trên Internet"
Nền tảng của Microsoft NET đã được ra đời trong năm 2001 như là một tính năng mới cho Windows và với những cải tiến thường xuyên kể từ đó đã trở thành một trong những ngôn ngữ quan trọng nhất được sử dụng trong lập trình web. Điều này ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của Công nghệ thông tin vì các sản phẩm Windows có trách nhiệm cho một phần lớn của hệ thống nhà và máy tính văn phòng và các máy chủ trang web trên Internet. Công nghệ đằng sau .NET Cho phép các lập trình viên (thường được gọi là 'phát triển') để tạo ra các chương trình phần mềm hoặc ứng dụng mà sử dụng quang phổ rộng các nguồn tài nguyên công nghệ thông tin sử dụng hàng ngày của người dân trên toàn thế giới.

NHỮNG AI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP.NET 4.0

-    Những người đã học qua C# căn bản
-    Sinh viên  ngành CNTT
-    Lập trình viên đang đi làm

YÊU CẦU KHI THAM GIA KHÓA HỌC LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP.NET 4.0

-    Đã học qua C#
-    Học qua HTML, CSS, Java Script
-    Nắm vững về cơ sở dữ liệu

CẤU TRÚC KHÓA HỌC LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP.NET 4.0

1.    Giới thiệu
o    ASP.Net là gì
o    Nâng cao hiệu suất,
o    Quản lý
o    Khả năng mở rộng
o    Tùy biến và Khả năng mở rộng
o    An ninh
o    Phần mềm theo yêu cầu
o    Visual Web Developer Express Edition
o    Visual Studio.NET
o    Internet Information Services (IIS)
o    Một trang Asp.Net đơn giản
o    Thực hành
2.    VB.NET
o    Biến là gì?
o    Mảng
o    Các loại biến (kiểu dữ liệu)
o    Các biến số nguyên
o    Các biến số nguyên dài
o    Các biến dấu chấm động
o    Các biến dấu chấm động
o    Gán giá trị biến
o    Phương thức ưu tiên
o    Nhánh (phân nhánh điều kiện, vô điều kiện thành lập chi nhánh)
o    IF
o    If- else
o    Looping
o    Loop
o    Vòng lắp khác
o    Chương trình con
3.    Các hình thức web
o    Sử dụng CSS và Master Pages
o    Trang chủ
o    Nội dung so với trang Master Page
o    Các hình thức web
o    Giới thiệu cơ bản để HTTP
4.    Server Controls web
o    Máy chủ điều khiển
o    HTML Controls
o    ASP.NET Controls
o    Xác nhận điều khiển
o    Thực hành
o    Nâng cao và xử lý sự kiện
o    Kiến trúc Postback
5.    Mẫu Validation 
o    Trường bắt buộc Validator
o    So sánh Validator
o    Regular Expression Validator
o    Phạm vi Validator
o    Tùy chỉnh Validator
6.    Các lớp và không gian tên
o    Các khái niệm OOP
o    Đóng gói, thừa kế và đa hình
o    Mức độ truy cập
o    Xây dựng và Destructors
o    Không gian tên
7.    Các ứng dụng ASP.NET
o    Trang Lyfescycle
o    Phương pháp trang
o    Trang web mẫu
8.    Tương tác với cơ sở dữ liệu
o    Cơ sở dữ liệu cơ bản
o    Tạo ra một cơ sở dữ liệu
o    Kết nối với một cơ sở dữ liệu
o    Mã hóa kết nối
o    Đọc từ một cơ sở dữ liệu
o    Thực hiện các truy vấn
o    Đẩy mạnh thông qua các kết quả SQL
o    Bằng văn bản cho một cơ sở dữ liệu
o    Đóng kết nối
o    dữ liệu Binding
9.    Xử lý lỗi
o    Giới thiệu
o    Ngoại lệ
o    Bắt lỗi
o    Trường hợp ngoại lệ đăng nhập
o    Sử dụng file Web.config
10.    Email từ ứng dụng của bạn
o    System.net
o    SMTP
o    Gửi một email đơn giản
o    MailMessage

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP.NET 4.0

•    Hiểu được. NET framework và những lợi thế của ASP.Net khi lập trình web.
•    Hiểu cơ bản Visual Basic. (VB.NET).
•    Hiểu điều khiển máy chủ web và làm thế nào để sử dụng chúng để nâng cao các ứng dụng web asp.net.
•    Hiểu cách sử dụng các hình thức web xác nhận để kiểm soát những thông tin được chấp nhận bởi một mẫu web.
•    Hiểu các lớp học và không gian tên trong ASP.NET.
•    Hiểu các ứng dụng web và làm thế nào để tạo ra chúng.
•    Hiểu cơ bản của cơ sở dữ liệu và các công nghệ truy cập dữ liệu được sử dụng trong ASP.NET.
•    Hiểu làm thế nào để xử lý các lỗi trong ứng dụng web của bạn và làm thế nào để "gỡ rối" để ngăn chặn các lỗi.
•    Hiểu làm thế nào để gửi email từ ứng dụng web của bạn.

HỌC VIÊN CẦN NẮM VỮNG

•    Tìm hiểu ASP.NET.
•    Xác định nhiều loại khác nhau của các biến.
•    Xác định  một chương trình con.
•    Làm việc với webforms và lợi thế lưu ý so với các dạng html truyền thống.
•    Giải thích sự khác biệt giữa ASP điều khiển phía máy chủ và điều khiển html tiêu chuẩn.
•    Tạo ra một mẫu web yêu cầu chi tiết của một người.
•    Tạo ra mã cho một trang yêu cầu một tên tập tin và sau đó tạo ra tập tin trên ổ đĩa cứng.
•    Xác định một "không gian tên" và cho ví dụ về hai không gian tên.
•    Tập tin web.config là gì và cách sử dụng
•    Giải thích sự khác biệt giữa ứng dụng và phiên các sự kiện.
•    Tạo ra một ứng dụng ASP.NET nhỏ mà sử dụng một cơ sở dữ liệu, phần admin.
•    Tạo ra một trang liên hệ Email.
•    Tạo một ứng dụng Mua sắm trực tuyến.

Mọi chi tiết liên quan đến đào tạo tin học vui lòng liên hệ:

Trung Tâm Đào Tạo tin học ESUN
Email: info@esun.com.vn
Website: http://nhomdaotao.com
Yahoo: nhomdaotao
Điện thoại: 04.3787.0485

Tắt Telex Vni

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khóa học lập trình web với ASP.NET 4.0 . Bằng cách gửi thư điện tử tới hòm thư của http://nhomdaotao.com. Xin bao gồm tên bài viết Khoa-hoc-lap-trinh-web-voi-ASP-NET-4-0- ở dạng tiếng việt không dấu, hoặc Khóa học lập trình web với ASP.NET 4.0 ở dạng tiếng việt có dấu.