Khóa học lập trình web với PHP & Mysql

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ http://nhomdaotao.comdao-tao-tin-hoc/Khoa-hoc-lap-trinh-web-voi-PHP---Mysql-.html273


Tags: Khóa học lập trình web với PHP & Mysql


Khóa học lập trình web với PHP & Mysql này sẽ dạy các nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng các trang web động sử dụng PHP và MYSQL. Khóa học này là phù hợp với người ham học để phát triển các kỹ năng cơ bản cần thiết cho việc phát triển cơ sở dữ liệu các trang web.

GIỚI THIỆU PHP & MYSQL

PHP là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi để tạo ra các trang web động. Nó có thể dễ dàng tích hợp với HTML và SQL để tạo ra những trang web động, và thường được sử dụng để xử lý các nội ung của một hình thức trang Web vì nó an toàn và đáng tin cậy hơn JavaScript. Khóa học lập trình web PHP & Mysql này cung cấp tổng quan về lập trình PHP làm việc trong môi trường web và học viên sẽ hiểu một số lệnh và mã suy luận trong một tập tin PHP. Và xem xét các ảnh hưởng kết quả trên máy phía khách hàng. MySQL là một quan hệ hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu mã nguồn mở trong đó sử dụng các yêu cầu ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc để làm việc với dữ liệu. Học viên sẽ hiểu cách PHP có thể được kết hợp với MySQL để tạo ra một cơ sở dữ liệu.

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP & MYSQL

Khóa học lập trình web với PHP & Mysql này sẽ dạy các nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng các trang web động sử dụng PHP và MYSQL. Khóa đào tạo tin học này là phù hợp với người ham học để phát triển các kỹ năng cơ bản cần thiết cho việc phát triển cơ sở dữ liệu các trang web. Sau khi hoàn thành khóa học kỹ năng của bạn sẽ bao gồm:
•    Hiểu được môi trường Web bao gồm cả trình duyệt, máy chủ, Ngôn ngữ lập trình
•    Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ Sử dụng MySQL
•    Server Side Scripting sử dụng PHP
•    Kỹ năng bảo trì và lưu trữ

-->> Khóa học lập trình web với ASP.NET

-->> Khóa học lập trình ứng dụng Android

-->> Đào tạo Corel

-->> Đào tạo Photoshop

-->> Học lập trình ứng dụng Window Phone 8

khóa học lập trình web với php & mysql

MỤC TIÊU KHÓA HỌC LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP & MYSQL

Sau khi hoàn thành khóa học lập trình web với PHP & MySQL học viên sẽ có một kiến thức thực tế làm thế nào để viết thành công HTML / PHP sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL.
Sau khóa đào tạo học viên sẽ nắm bắt được:
•    Khai báo biến và khởi tạo chúng
•    Xây dựng các biểu thức với toán tử số học và quan hệ
•    Sử dụng báo cáo có điều kiện
•    Đọc / ghi tập tin văn bản và nhị phân
•    Thao tác văn bản sử dụng biểu thức chính quy
•    Sử dụng và mã số chức năng
•    Sử dụng các mảng và băm
•    Tạo ra và sử dụng bên ngoài PHP Code
•    Cài đặt và kiểm tra MySQL
•    Cú pháp cơ bản SQL
•    Kết nối với một cơ sở dữ liệu MySQL với Error Checking
•    Sử dụng PHP để Tương tác với một cơ sở dữ liệu MySQL
•    Sử dụng các PHP với môi trường HTML
•    Làm việc với email và cookies
•    Xem xét gợi ý an ninh khi sử dụng PHP và MySQL

YÊU CẦU TRƯỚC KHI ĐÀO TẠO

•    Có kiến thức căn bản về máy tính và Internet
•    Có kiến thức về HTML
•    Đọc hiểu được tài liệu tiếng anh
•    Yêu thích việc lập trình web

CẤU TRÚC KHÓA HỌC LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP & MYSQL

Phần 1: LỊCH SỬ PHP
•    Cài đặt PHP
•    Yêu cầu chung
•    Hệ thống dựa trên UNIX
•    Hệ thống dựa trên Windows
•    Môi trường phát triển tích hợp (IDE)
Phần 2: CƠ BẢN NGÔN NGỮ PHP
•    Khái niệm cơ bản Lập trình
•    Thẻ PHP
•    Lệnh đầu ra
•    Sử dụng stdin stdout và stderr
•    Sử dụng tập tin
•    Include_path
•    Các tập tin mở
•    Đọc các tập tin
•    RTRIM
Phần 3: BIẾN PHP
•    Quy định đặt tên
•    Các loại dữ liệu
•    Số
•    Số nguyên
•    Số dấu chấm động
•    Dấu chấm động chính xác
•    Đơn chuỗi trích dẫn
•    Đôi chuỗi trích dẫn
•    Tạo và Phân biến
•    Gán giá trị cho biến
•    Loại Chuyển đổi
•    Phạm vi biến
•    Từ khóa toàn cầu
•    Tĩnh từ khoá
•    Globals
•    Hằng số
•    Biến 
Phần 4: cấu trúc điều khiển
•    khối
•    Construct
•    Từ khoá khác
•    Elseif
•    Vòng lặp Constructs
•    Vòng lặp while
•    Loop
•    Vòng Foreach
•    Vòng điều khiển
Phần 5: biểu thức thông thường
•    Dấu gạch chéo ngược
•    Thuộc tính Unicode
•    Subpatterns
Phần 6: PHP ARRAYS
•    Cú pháp
•    Tạo / Sửa đổi với cú pháp Square
•    Array
•    Cạm bẫy khi sử dụng mảng
•    Chuyển sang mảng
•    Sắp xếp một mảng
•    Mảng đa chiều
•    Ví dụ
•    Tạo ra một mảng đa chiều mới
Phần 7: Chức năng PHP
•    Đối số Vượt qua giá trị gia tăng
•    Giá trị trả về
•    Bao gồm cả chức năng PHP
Phần 8: hướng đối tượng PHP
•    Các lớp và thừa kế
•    Các lớp
•    Thừa kế
•    Từ khóa
Phần 9: PHP & PEAR
•    PEAR là gì?
•    Dòng lệnh cài đặt trọn gói
•    Cài đặt tự động
•    PECL là gì
Phần 10: PHP & HTML
•    Ví dụ HTML / PHP
Phần 11: MySQL
•    Cài đặt MySQL
•    Kiểm tra MySQL
Phần 12: BÁO CÁO SQL CƠ BẢN
•    Tạo ra cơ sở dữ liệu và bảng biểu
•    Chèn dữ liệu vào bảng
•    Xem bảng
•    CẬP NHẬT
Phần 13: kết nối với MySQL
•    mysql_connect
•    mysql_error
•    mysql_select_db
Phần 14: Sử dụng PHP để thực hiện chức năng CƠ SỞ DỮ LIỆU
•    Chèn dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu
•    Tạo truy vấn
•    Truy vấn thực hiện
•    Xử lý dữ liệu truy vấn trả lại
•    Cập nhật cơ sở dữ liệu
Phần 15: GENERATING HTML SỬ DỤNG PHP
•    PHP Bên trong HTML
•    HTML Form nhúng PHP
Phần 16: EMAIL SỬ DỤNG COOKIES PHP
•    Tạo Email sử dụng PHP
•    Tạo ra Cookies sử dụng PHP
•    Sử dụng cookie
Phiên 17: PHP VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
•    Thiết kế cơ sở dữ liệu
•    Kết nối với cơ sở dữ liệu
•    Mã hóa lưu trữ mẫu
•    SQL Injection
•    Kỹ thuật bảo mật
•    Báo cáo lỗi
•    Gửi dữ liệu người dùng
Mọi chi tiết liên quan đến đào tạo tin học vui lòng liên hệ:
Trung Tâm Đào Tạo tin học ESUN
Email: info@esun.com.vn
Website: http://nhomdaotao.com
Yahoo: nhomdaotao
Điện thoại: 04.3787.0485

Tắt Telex Vni

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khóa học lập trình web với PHP & Mysql . Bằng cách gửi thư điện tử tới hòm thư của http://nhomdaotao.com. Xin bao gồm tên bài viết Khoa-hoc-lap-trinh-web-voi-PHP---Mysql- ở dạng tiếng việt không dấu, hoặc Khóa học lập trình web với PHP & Mysql ở dạng tiếng việt có dấu.