Khóa học phát triển cơ sở dữ liệu

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ http://nhomdaotao.comdao-tao-tin-hoc/Khoa-hoc-phat-trien-co-so-du-lieu.html259


Tags: Khóa học phát triển cơ sở dữ liệu


Khóa học phát triển cơ sở dữ liệu rất hữu ích cho các chuyên gia IT, những người xây dựng ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu cũng như những người làm việc trong môi trường cơ sở dữ liệu đóng một vai trò trung tâm.

Chi tiết khóa đào tạo: Khóa học phát triển cơ sở dữ liệu

Khóa học phát triển cơ sở dữ liệu rất hữu ích cho các chuyên gia IT, những người xây dựng ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu cũng như những người làm việc trong môi trường cơ sở dữ liệu đóng một vai trò trung tâm. Các khóa học phát triển cơ sở dữ liệu cơ bản thường giới thiệu học viên với các loại hạt và bu lông của một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ, hoặc RDBMS, và làm thế nào để tạo ra và quản lý một cơ sở dữ liệu.

khóa học phát triển cơ sở dữ lieeuj

Những kỹ năng có thể học được trong khóa đào tạo phát triển cơ sở dữ liệu?

Hầu hết các khóa học phát triển cơ sở dữ liệu cung cấp một phân tích chi tiết của thiết kế cơ sở dữ liệu và chức năng. Đây là danh sách các thành phần thường được bảo hiểm:
•    Kiến trúc cơ sở dữ liệu
•    An ninh cơ sở dữ liệu
•    Mô hình dữ liệu
•    Các ứng dụng web
Bên cạnh những nguyên tắc cơ bản, học viên đi sâu vào cấu trúc ngôn ngữ truy vấn , hoặc SQL, bao gồm các lĩnh vực như xử lý lỗi, dữ liệu phân vùng và làm việc với chức năng người dùng định nghĩa.

Những người nên tham gia khóa học phát triển cơ sở dữ liệu?

Sinh viên ngành công nghệ thông tin hay kỹ thuật đang sẵn sàng để tận dụng tối đa đào tạo phát triển cơ sở dữ liệu. Nó giúp để có ít nhất một số chương trình trước đây hoặc kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực khác. Khóa học phát triển cơ sở dữ liệu cũng có thể giúp các chuyên gia công nghệ mạng mở rộng kỹ năng thiết lập cơ sở hạ tầng CNTT của họ. Như với hầu hết các công việc kỹ thuật, một con mắt quan tâm để xem chi tiết và sở trường để giải quyết vấn đề là những phẩm chất tuyệt vời cho các ứng cử viên đào tạo.

Nội dung khóa học phát triển cơ sở dữ liệu:

•    Bài 1: Giới thiệu về SQL Server 2012 và các công cụ
•    Bài 2: Làm việc với các kiểu dữ liệu
•    Bài 3: Thiết kế và thực hiện các bảng
•    Bài 4: Bảo toàn dữ liệu thông qua các ràng buộc
•    Bài 5: Lập kế hoạch chỉ mục (index) cho SQL Server 2012
•    Bài 6: Thực hiện cấu trúc bảng trong SQL Server 2012
•    Bài 7: Đọc các kế hoạch thực thi SQL Server 2012
•    Bài 8: Cải tiến hiệu năng thông Nonclustered Indexes
•    Bài 9: Thiết kế và thực hiện các View
•    Bài 10: Thiết kế và thực hiện các Stored Procedure
•    Bài 11: Gộp dữ liệu và truyền các bảng
•    Bài 12: Thiết kế và thực hiện các hàm người dùng định nghĩa(User-Defined Function)
•    Bài 13: Tạo các ứng dụng đáp ứng truy cập đồng thời trong SQL Server 2012
•    Bài 14: Xử lý các lỗi trong mã T-SQL
•    Bài 15: Phản hồi thao tác dữ liệu thông qua các Trigger
•    Bài 16: Thực hiện mã quản lý trong (Managed Code) trong SQL Server 2012
•    Bài 17: Lưu dữ liệu XML trong SQL Server 2012
•    Bài 18: Truy vấn dữ liệu XML trong SQL Server 2012
•    Bài 19: Làm việc với SQL Server 2012 Spatial Data
•    Bài 20: Làm việc với các chỉ mục và truy vấn toàn văn (Full-Text)

Xem thêm: khóa học thiết kế cơ sở dữ liệuđào tạo Excel, đào tạo Word, đào tạo Autocad

Mọi chi tiết liên quan đến đào tạo tin học vui lòng liên hệ:

Trung Tâm Đào Tạo tin học ESUN
Email: info@esun.com.vn
Website: http://nhomdaotao.com
Yahoo: nhomdaotao
Điện thoại: 04.3787.0485

Tắt Telex Vni

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khóa học phát triển cơ sở dữ liệu . Bằng cách gửi thư điện tử tới hòm thư của http://nhomdaotao.com. Xin bao gồm tên bài viết Khoa-hoc-phat-trien-co-so-du-lieu ở dạng tiếng việt không dấu, hoặc Khóa học phát triển cơ sở dữ liệu ở dạng tiếng việt có dấu.